Tìm hiểu về Stub Domain


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Trong các phần trước Suamaytinhtphcm.net đã giới thiệu tới mức nhà NAT (Network address translation) là gì, cấu hình NAT, Dynamic NAT (NAT động) Overloading NAT hoạt động như làm sao. Bài viết dưới đây Suamaytinhtphcm.net sẽ giới thiệu rồi sau đó bạn về Stub Domain. Làm làm sao khối bộ phận dàn máy tính pc trên Stub Domain cũng có thể có thể kết nối với External networks (khối hệ thống mạng phía ngoài).

1. Các máy tính pc trên Stub Domain cũng có thể có thể kết nối với External networks (khối hệ thống mạng phía ngoài) bằng phương pháp nào?

Máy máy tính pc nguồn A

 • Địa điểm IP: 192.168.32.10
 • Cổng giao tiếp (port) máy tính pc: 400
 • Địa điểm IP NAT Router: 215.37.32.203
 • Số cổng (Port number) NAT router hướng dẫn và chỉ định: 1

Máy máy tính pc nguồn B

 • Địa điểm IP: 192.168.32.13
 • Cổng giao tiếp (port) máy tính pc: 50
 • Địa điểm IP NAT Router: 192.168.32.13
 • Số cổng NAT Router hướng dẫn và chỉ định: 2

Máy máy tính pc nguồn C

 • Địa điểm IP: 192.168.32.15
 • Cổng giao tiếp (port) máy tính pc: 3750
 • Địa điểm IP NAT Router: 215.37.32.203
 • Số cổng NAT Router hướng dẫn và chỉ định: 3

Máy máy tính pc nguồn D

 • Địa điểm IP: 192.168.32.18
 • Cổng giao tiếp (port) máy tính pc: 206
 • Địa điểm IP Router: 215.37.32.203
 • Số cổng NAT Router hướng dẫn và chỉ định: 4

NAT router lưu địa điểm IP

NAT router lưu trữ địa điểm IP và số cổng (port number) của mỗi máy tính pc. Sau đó NAT router sẽ thay thế địa điểm IP bằng một địa điểm IP Public trung hòa thức và số cổng (port number) tương tứng với vị trí trong bảng, cổng vào gói tin của dòng mặt hàng tính pc nguồn. Vì vậy, bất kỳ mạng External Network (khối hệ thống mạng phía ngoài) nào thì cũng tìm thấy địa điểm IP của NAT router và số cổng của router như địa điểm nguồn – thực trạng máy tính pc trên mỗi gói tin.

Tham khảo thêm: Tìm hiểu phương thúc buổi giao lưu của NAT (Network Address Translation) (Phần 1)

Ngoài ra một trong những những máy tính pc của chú ýng ta trên Stub Domain cũng có thể có thể sử dụng địa điểm IP Private. Bạn cũng có thể có thể tạo danh sách truy cập địa điểm IP để báo động cho router biết được máy tính pc nào trong khối hệ thống mạng hướng dẫn và chỉ định NAT. Tất cả các địa điểm IP khác đi ngang qua sẽ không còn có phan xuân đề nghị biên dịch.

Một số bản dịch cùng theo đó (simultaneous translations) được Router Hỗ Trợ bằng phương pháp quyết định con số DRAM (Dynamic Random Access Memory).

Khi giải pháp xử lý một địa điểm rành mạch, bảng địa điểm biên dịch chỉ mất khoảng 160 byte. Về mặt thuyết lí một router có 4 MB DRAM cũng có thể có thể giải pháp xử lý 26.214 bản dịch cùng theo đó.

IANA đã giới hạn khoanh vùng độ rộng rành mạch địa điểm IP được sử dụng như địa điểm IP non-routable, địa điểm lắp wifi (Internal Network addresses). Các địa điểm IP này sẽ là địa điểm IP Private (để hiểu được kinh nghiệm thêm thực trạng chúng ta có thể có thể biết được RFC 1918: Address Allocation for Private Internets).

Bất kỳ một cty hagiống như là sẽ là một trong trong những bộ phận nào thì cũng không có tài năng đăng ký quyền sở hữu địa điểm IP Private hoặc sử dụng những địa điểm IP Private này ở máy tính pc công cộng. Router được lập trình sẵn sẵn lập trình sẵn kiến thiết để loại bỏ đi các địa điểm IP Private. Điều này còn có có tức sẽ là một trong trong những trong những số gói dữ liệu trên một máy tính pc có địa điểm IP Private cũng có thể có thể truy cập đến máy tính pc đích có địa điểm IP Public, nhưng địa điểm IP Private sẽ ảnh hưởng ảnh hưởng router loại bỏ đi.

Link bổ ích: Tìm hiểu về cấu hình NAT (phần 2)

2. Phạm vi của 3 lớp địa điểm IP được sử dụng làm kết nối mạng:

Phạm vi 1: Lớp A – 10.0.0.0 sang một0.255.255.255

Phạm vi 2: Lớp  B – 172.16.0.0 sang một72.31.255.255

Phạm vi 3: Lớp C – 192.168.0.0 sang một92.168.255.255

Mặc dù mỗi phân lớp có một khoanh vùng độ rộng khác nhau nhưng bạn không sẽ phải sử dụng bất kỳ khoanh vùng độ rộng một phân lớp rành mạch nào trong khối hệ thống lắp wifi (Internal Network). Đó sẽ là một trong trong những trong những số cách hay giúp làm cắt giảm đáng kể các cuộc xung đột địa điểm IP.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343