Tổng hợp những phím tắt thông dụng trên Facebook


Quảng cáo

Không chỉ số lượng số lượng giới hạn trên trình duyệt web hay những ứng dụng, những ứng dụng thịnh hành thường dùng phím tắt để cải tổ vận tốc dùng thử cho các người sử dụng. Mạng xã hội Facebook cũng không hề ngoại lệ, Facebook hiện tham mưu không hề ít phím tắt.

Tải Firefox cho Windows

Tải Firefox cho Android

Tải Firefox cho Mac

Tổng thích phù hợp những phím tắt thông thườn trên Facebook

Tuy nhiên, các phím tắt trên Facebook lại sự dị dạng giữa các trình duyệt web và các nền tảng gốc rễ sử dụng. Cụ thể, với mọi trình duyệt web dành cho vi tính Windows thì những phím tắt thịnh hành của Facebook khởi động khởi động bằng quy thích phù hợp phím Alt + # với Chrome và Shift + Alt + # với Firefox (trong những số đó # là các chữ số). Còn các trình duyệt web Safari và Chrome dành cho vi tính Mac thì những phím tắt Facebook đều khởi động khởi động bằng quy thích phù hợp phím Ctrl + Opt + #, còn Firefox là Ctrl + # (trong những số đó # là các chữ số).

Tổng thích phù hợp những phím tắt thông thườn trên Facebook

Bên cạnh đó, Facebook cũng sử dụng 1 số phím tham mưu các chức năng trùng lặp trên các trình duyệt web như J/K để cuộn lên cuộn xuống ở trên cao bảng tin (news feed) và các phím P, L, C, S/ để đăng, thích, không thích, bình luận và bài viết các câu chuyện ở trên cao bảng tin.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo