Trắc nghiệm kiến thức CSS – Phần 7

CSS là ngôn ngữ tạo bóng giáng cho trang web – Cascading Style Sheet language. Nó biết lãnh đạo định dạng của những trang web cùng theo đó để hà tiện giá cả công phu cho tất tật những người viết web. Nếu bạn đang hướng đến về ngôn ngữ CSS thì bài trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng sẽ cung cấp nhiều kiến thức tiện ích cho sự học của chúng ta. 

Xem ngay:

  • Trắc nghiệm kiến thức CSS – Phần 6
  • Trắc nghiệm kiến thức CSS – Phần 5

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39