Trắc nghiệm kiến thức khoa học máy tính, làm tí cho vui (phần 10)


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Series các bài trắc nghiệm về vấn đề hài hòa máy pc đề cùa đến nhiều lĩnh vực với bộ thắc mắc gồm 4 hồi đáp mã và đáp án ở cuối trang. Sau phần 9, Suamaytinhtphcm.net tiếp đó đây lôi kéo phần 10. Hãy cùng thử sức xem bạn giải mã được bao lăm câu?

 1. Đâu là chiếc rốn đo lường vận tốc xem xét thường được dùng trên siêu máy pc?
  1. Gigahertz
  2. MIPS
  3. Flops
  4. Nacron
 2. 802.11 diễn tả mạng …
  1. đồng trục
  2. không dây
  3. sợi quang
  4. đồng
 3. Lưu tập tin từ trên mạng internet wifi Internet về máy pc coi giống với là gì?
  1. Tải về
  2. Tải lên
  3. Truyền tải
  4. Lưu trữ
 4. … chở che khối khối hệ thống khỏi hacker
  1. Diệt virus
  2. Sao lưu
  3. Ổ cứng HDD
  4. Tường lửa
 5. Lỗi trong phần mềm máy pc coi giống với là gì?
  1. Follies
  2. Mistake
  3. Bugs
  4. Spam
 6. Đâu là trung tâm tư vấn du học máy pc ở Mỹ còn được biết thêm thêm đến với tên “Người to tướng xanh”?
  1. Microsoft
  2. Apple
  3. Compaq Corporation
  4. IBM
 7. Ai phát minh ra khối khối hệ thống thư điện tử và biểu tượng @ cho những cái rốn thư?
  1. Ian Murdock
  2. David Bowie
  3. Paul Buchheit
  4. Raymond Samuel Tomlinson
 8. Tên viết đầy đủ của mạng Li-Fi là gì?
  1. Light Fidelity
  2. Laser Frequency
  3. Limitless Finite
  4. Light Field
 9. Khi nói tới mạng máy pc, gia tăng tăng cường thêm đặc biệt ý nghĩa đúng thương hiệu của từ VPN là gì?
  1. Virtual Protected Network
  2. Virus Protected Network
  3. Virus Proof Network
  4. Virtual Private Network
 10. Ai được nghĩ rằng cha đẻ của cô ýng ngđời máy pc?
  1. Claude Shannon
  2. Charles Babbage
  3. Von Neumann
  4. Graham Bell
 11. Ổ cứng HDD USB được tính là 1 trong các trong số trong cơ chế lưu giữ ….
  1. Sơ cấp
  2. Thứ cấp
  3. Cấp ba
  4. Phụ trợ
 12. Nhóm tranh luận thẳng tại chỗ có công dụng hài lòng được nói chuyện “thẳng tại chỗ” được tính là:
  1. Webcrawler
  2. Nhóm chat
  3. Siêu văn bản văn bản
  4. Email
 13. Kết nối hoặc băng thông tới văn bản văn bản hoặc trang web khác có chứa thực trạng hệ trọng được tính là gì?
  1. Kết nối quay số
  2. Thương mại điện tử
  3. Siêu kết hợp
  4. Tiền điện tử
 14. Ai được nghĩ rằng cha đẻ của SMS?
  1. Samir Bhatia
  2. Anuj Gupta
  3. Matti Makkonen
  4. Thomas Kurian
 15. IoT là viết tắt của
  1. Internet of Things
  2. Intranet of Teleservices
  3. International Organisation of Teleservices
  4. Internet Organisation of Telecommunication

Đáp án

1. C
2. B
3. A
4. D
5. C
6. D
7. D
8. A
9. D
10. B
11. B
12. B
13. C
14. C
15. A

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343