Trắc nghiệm kiến thức khoa học máy tính, làm tí cho vui (phần 9)


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Series các bài trắc nghiệm về vấn đề phù hợp lý máy vi tính pc đề cập tới nhiều các nghành nghề với bộ câu hỏi gồm 4 câu hồi đáp và đáp án ở chân trang. Sau phần 8, Suamaytinhtphcm.net tiếp tục mách bảo phần 9. Hãy cùng thử sức xem bạn hồi đáp được bao nhiêu câu?

 1. Trên tài liệu PowerPoint bây giờ, phím tắt nào dùng để thêm slide mới?
  1. Ctrl + N
  2. Ctrl + S
  3. Ctrl + M
  4. Shift + N
 2. Hộp định vị gam sắc và xu hướng cho chuỗi hay nhóm dữ liệu trong bảng của MS Excel coi là gì?
  1. Legend
  2. Chart area
  3. Data label
  4. Plot area
 3. Hàm MS Excel trả về lãi cộng dồn cho khoản tiền trả lãi khi đáo hạn coi là gì?
  1. DDB
  2. ACCRINTM
  3. INT_ACCRUED
  4. MICTACCR
 4. Đâu là kiểu dữ liệu không ưng ý lệ trong MS Excel
  1. Số
  2. Kí tự
  3. Nhãn dán
  4. Ngày tháng/ độ tuổi
 5. Phần giao giữa cột và hàng trong bảng tính coi là gì?
  1. Cột
  2. Giá trị
  3. Đơn vị
  4. Ô tính
 6. Thường ngôn từ được sử dụng muốn tạo trang cho World Wide Web là gì?
  1. URL
  2. IRC
  3. NTH
  4. HTML
 7. USB Port là viết tắt của?
  1. United Serial Bus Port
  2. Universal Serial Bus Port
  3. Universal Sequential Bus Port
  4. Universal Berial BIOS Port
 8. Trong máy vi tính pc, FAT là viết tắt của?
  1. Folder Access Table
  2. File Accesss Table
  3. File Allocation Table
  4. Folder Allocation Table
 9. MS Word là 1 trong thí dụ của?
  1. Hệ điều hành
  2. Thiết bị dung giải
  3. Ứng dụng/ứng dụng
  4. Thiết bị đầu vào
 10. Đâu không chắc hẳn rằng thành phần đề xuất của URL?
  1. Đường dẫn nguồn
  2. Giao thức
  3. Số cổng
  4. Không đáp án nào đùng
 11. … liệt kê những bộ phận tập tin lên ở trên ổ đĩa
  1. FAT
  2. Cung dữ liệu (boot sector)
  3. Khu vực dữ liệu (data area)
  4. Thư mục gốc (root folder)
 12. Cookies được lưu trữ chỗ nào?
  1. Client
  2. HTML
  3. web.xml
  4. Không đáp án nào đúng
 13. Để thêm card nội bộ vào máy vi tính pc phải có … mở
  1. Cổng USB
  2. Khe cắm lan rộng ra
  3. Bus
  4. Bay
 14. Giao diện … truyền tải mỗi bit một đợt
  1. Parallel
  2. SCSI
  3. Serial
  4. Fiber
 15. Dữ liệu truyền qua khối hệ thống mạng wifi trong cấu trúc coi là
  1. Payload
  2. Payback
  3. Packet
  4. Datagram

Đáp án

1. C
2. A
3. B
4. B
5. D
6. D
7. B
8. C
9. C
10. D
11. A
12. A
13. B
14. C
15. C

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343