Trắc nghiệm thú vị về mạng máy tính – Phần 1


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Với sự đi lên của hợp lý và đội ngũ chuyên viên cán bộ đúng kỹ thuật, lúc này các lắp wifi đã sửa chữa và đi lên 1 cách chuyên nghiệp và bài bản và giàu có cả về quy mô, hệ điều hành và phần mềm. Mạng vi tính được đánh giá là 1 trong những trong vô thiên lủng nhóm các vi tính và thiết bị ngoại vi kết nối bên nhau kênh qua các phương tiện chuyển di truyền dẫn (cáp, sóng điện từ, tia tử ngoại…) để chia sẻ trình diễn dữ liệu cho nhau. Dữ liệu truyền từ máy này sang máy khác là các bit nhị phân 0 và 1. Ngoài khái niệm trên, lắp wifi còn nhận những điều khôn xiết thú vị mà bạn rất có thể hướng đến qua bài trắc nghiệm dưới đây của Suamaytinhtphcm.net.

Câu 1. Thiết bị nào hoạt động ở tầng Physical:

A. Switch
B. Card mạng
C. Hub và repeater
D. Router

Câu 2. Để cấp phát động địa điểm IP, ta rất có thể sử dụng dv có giao thức nào:

A. Dùng giao thức DHCP
B. Dùng giao thức FTP
C. Dùng giao thức DNS
D. Dùng giao thức HTTP

Câu 3. Đơn vị IP 192.168.1.1:

A. Thuộc lớp B
B. Thuộc lớp C
C. Là địa điểm riêng
D. b và c đúng

Câu 4. Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với mọi tín hiệu điện:

A. Data Link
B. Network
C. Physical
D. Transport

Câu 5. Giao thức nào thuộc tầng Application:

A. IP
B. HTTP
C. NFS
D. TCP

Câu 6. Các yếu tố tạo thành mạng là:

A. Máy tính, hub, switch
B. Network adapter, cable
C. Protocol
D. Tất cả đều đúng

Câu 7. Chức năng chính của router là:

A. Kết nối network với network
B. Chia nhỏ broadcast domain
C. a và b đều đúng
D. a và b đều sai

Câu 8. Protocol là:

A. Là các qui tắc để chất cảm nhận được những vi tính rất có thể giao tiếp được bên nhau
B. Một trong những yếu tố không thể bị vẩn đục khối hệ thống internet
C. a và b đúng
D. a và b sai

Câu 9. Protocol nào được chuyên dụng mạng Internet:

A. TCP/IP
B. Netbeui
C. IPX/SPX
D. Tất cả ý trên 

Câu 10. Các chuẩn JPEG, TIFF, ASCII, EBCDIC do tầng nào của mô hình OSI khái niệm:

A. Transport
B. Network
C. Application
D. Presentation

Câu 11. Trong các địa điểm từ sau, chọn địa điểm không nằm cùng đường mạng với mọi địa điểm từ lại:

A. 203.29.100.100/255.255.255.240
B. 203.29.100.110/255.255.255.240
C. 203.29.103.113/255.255.255.240
D. 203.29.100.98/255.255.255.240

Câu 12. Có bao lăm vùng đụng độ (Collision Domain) trong 1 mạng dùng 1 Repeater và 1 Hub:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 13. Thiết bị nào sau này sử dụng ở bờ cõi của mạng hình sao:

A. Switch
B. Brigde
C. Port
D. Repeater

Câu 14. Để giảm đi sự đụng độ của số đông gói tin ở mạng người ta chia mạng thành các mạng nhỏ cứng cáp hơn và nối kết chúng lại bằng các thiết bị:

A. Repeaters
B. Hub
C. Switch
D. Cạc mạng (NIC)

Câu 15. Các thiết bị mạng nào sau này còn có cơ hội được bảo vệ tin tức về tin tức kết nối của toàn trang và toàn diện và toàn bộ một mạng công xưởng chế tao hoặc công viên bằng cách vấn đáp phỏng vấn trao đổi tin tức nói ở trên giữa chúng bên nhau:

A. Bridge
B. Router
C. Repeater
D. Connectors

Đáp án:

 1. B

2. A

3. D

4. C

5. B

 6. D

7. C

8. A

9. A

10. C

 11. C

12. A

13. A

14. C

15. B

Link tiện ích:

  • Cách thí điểm vi tính đang chia sẻ trình diễn dữ liệu gì
  • Hướng dẫn cách thí điểm và lắp đặt địa điểm IP cho máy in
  • Cách mở Network Connections trên Win 10

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343