Trắc nghiệm về phần cứng máy tính – Phần 1


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Vi tính các bạn sử dụng hằng ngày thậm chí là 2 phần căn bản: phần cứng và phần mềm của máy tính pc. Hai phòng ban này còn có mối liên tưởng mật thiết cùng cùng nhau, Phần cứng máy tính pc là những phần mà các bạn cũng có thể nhận biết, sờ nhận biết. Còn phần mềm máy tính pc là phòng ban bên trong của máy tính pc. Trong bài viết dưới đây, Suamaytinhtphcm.net sẽ cùng khách hàng hàng đi tìm kiếm hiểu về phần cứng của máy tính pc qua những thắc mắc trắc nghiệm khôn cùng ưa thích để các bạn cũng có thể thử tài kiến thức của chính bản thân mình mình. Hãy cùng bật nguồn nhé.

Câu 1. Những thiết bị nào ngay về sau được xếp vào nhóm thiết bị nội vi?

a. Mainboard, CPU, CD-ROM Drive, Mouse
b. Mainboard, CPU, CD-ROM Drive, RAM
c. HDD, CD- ROM Drive, FDD, Keyboard
d. Monitor, Keyboard, Mouse, Scanner

Câu 2. Có thể kết nối thường xuyên nhất bao nhiêu thiết bị trên một cổng USB (có sử dụng bộ chia)?

a. 1
b. 63
c. 127
d. Không số lượng giới hạn

Câu 3. Loại socket chuyên được chuyên dùng vi dung giải và cách xem xét thế hệ Core Duo của Intel là?

a. 775
b. AM2
c. 370
d. 478

Câu 4. Đặc điểm của dòng vi dung giải và cách xem xét Celeron của Intel?

a. Dùng cho tất cả các người dân sử dụng đại trà
b. Dùng cho tất cả các người dân sử dụng cao cấp
c. Dùng cho máy chủ server server
d. Tốc độ dung giải và cách xem xét cao

Câu 5. Cổng DỊCH VỤI dùng để kết nối cùng theo cùng theo với thiết bị nào ngay về sau?

a. Printer
b. Scanner
c. Monitor
d. Fax

Câu 6. Công nghệ Dual Graphics được phần mềm cho thiết bị nào ngay về sau?

a. Processor
b. Memory
c. Mainboard
d. VGA Card

Câu 7. Tốc độ bus của RAM PC2-5400 là bao nhiêu MHz?

a. 400
b. 667
c. 533
d. 266

Câu 8. Mỗi Track trên đĩa cứng được chia thành các phần nhỏ được nghĩ rằng?

a. Sector
b. Head
c. Cylinder
d. Cluster

Câu 9. Chuẩn ATAPI dùng để kết nối cùng theo cùng theo với thiết bị nào ngay về sau?

a. Tape
b. HDD
c. CD-ROM Drive
d. FDD

Câu 10. Thiết lập jumper master cho ổ đĩa cứng để với kim chỉ nam?

a. Xác định ổ đĩa phụ
b. Theo khuôn mẫu ở trong phòng chế tao
c. Xác định ổ đĩa chính
d. Giúp tăng speed truy xuất đĩa cứng

Câu 11. Ổ cứng HDD chuẩn SATA II có tốc độ truy xuất là?

a. 150 KBps
b. 300 Mbps
c. 300 MBps
d. 150 MBps

Câu 12. Người sử dụng vừa mua một máy in mới, máy in đó được kết nối với máy tính pc dùng Hệ điều hành Windows XP Home bằng cáp USB, máy tính pc báo cáo đã cảm nhận được 1 thiết bị mới nhưng máy in vẫn không hoạt động giải trí giải trí. Nguyên nhân đây chính là cũng chính vì?

a. Kết nối máy in qua cổng USB chuẩn 1.1 thay vì sử dụng cổng USB chuẩn 2.0
b. Chưa lắp đặt driver cho máy in
c. Có một máy in đã làm được tuổi đời
d. Không có quyền để lắp đặt một máy in mới trong hệ điều hành Windows XP Home

Câu 13. Nguồn điện trong văn phòng bất cập định và đều đặn diễn ra luận điểm. Người lực lượng kỹ thuật cần làm gì để bảo vệ an toàn máy tính pc?

a. Chỉ dùng máy tính pc trong lúc điện mộc mạc
b. Yêu cầu hiện đại hệ thống điện
c. Dùng máy phát điện phòng ngừa
d. Dùng bộ lưu điện (UPS)

Câu 14. Người lực lượng kỹ thuật gắn một thanh RAM 512 vào một máy tính pc có card màn hình onboard shared 64MB. Bộ nhớ RAM hiện tại mà Hệ điều hành sử dụng là?

a. 256 MB
b. 448 MB
c. 512 MB
d. 576 MB

Câu 15. Partition C được định theo hệ thống tập tin FAT32. Lệnh nào ngay về sau có thể chấp nhận chấp nhận được dịnh dạng lại Partition C theo hệ thống tập tin NTFS mà không làm hỏng dữ liệu trên phân vùng này?

a. Format c:/s
b. Convert c:/fs:ntfs
c. Fdisk c:/fs:ntfs
d. Defrag c

Đáp án:

1. B

2. C

3. A

4. A

5. C

6. D

7. B

8. A

9. C

10. C

11. C

12. B

13. D

14. B

15. B

Có thể bạn quan tâm:

  • 4 cách thuần tuý để dung giải và cách xem xét cấu hình, tình trạng phần cứng máy tính pc, laptop
  • Hướng dẫn các bước tạo ổ đĩa RAM trên Windows
  • Chia ổ HDD HDD bằng MS-DOS (FDISK) nếu buộc cần làm gi?

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343