Trắc nghiệm về phần cứng máy tính – Phần 2

Welcome to https://suamaytinhtphcm.net

--

Sau bộ câu hỏi trắc nghiệm về phần cứng vi tính tại phần 1, trong bài luận biểu diễn và tiếp đến đây Suamaytinhtphcm.net sẽ tiếp đến lấy lại cho độc giả những câu hỏi trắc nghiệm ưa thích xoay quanh đề tài này để bạn rất cũng thường rất cũng có thể hướng đến và bổ sung kiến thức cho bản thân mình. Câu Hỏi gồm bốn đáp án để bạn chọn lựa. Đáp án sẽ có ở cuối bài luận biểu diễn, hãy xem bạn trả lời đúng được bao lăm câu hỏi nhé.

Câu 1. Khi sẽ có được công bố lỗi “Non-system disk or disk error”. Nguyên nhân là chính vì?

a. Chưa cài nền tảng sử dụng, boot sector trường phù hợp bất thần
b. Dung lượng đĩa cứng bị giảm thiểu
c. Chưa gắn RAM
d. Chưa thiết lặp driver

Câu 2. Hệ điều hành được quyền tác giả cho phép thông thườn nhất bây chừ là?

a. Mac
b. Windows Vista
c. Windows XP
d. Linux

Câu 3. Để thiết lặp Windows Vista thì y/c tối thiểu bộ lưu trữ của cục lưu trữ RAM là?

a. 64MB
b. 128MB
c. 512MB
d. 1024MB

Câu 4. Ổ đĩa cứng bây chừ được phân loại theo 1 số ít chuẩn giao tiếp nào?

a. IDE, SATA, ATAPI
b. ATA (PATA), SATA, SCSI
c. ATA, PATA, SATA
d. SCSI, SATA, IDE

Câu 5. Muốn gặp gỡ máy scanner cho các công ty khác trong chiếc rốn du học cùng sử dụng, cả nhà rất cũng thường rất cũng có thể tùy chỉnh thiết lập tại mục nào trong nền tảng sử dụng Windows XP?

a. Control Panel/ Printers and Fax
b. My Network Place
c. Computer Management
d. Không có các mọi chức năng gặp gỡ

Câu 6. Dung lượng cache L2 sử dụng loại bộ lưu trữ RAM nào tiếp sau đây?

a. DRAM
b. SRAM
c. SDR-SDRAM
d. RDRAM

Câu 7. Cổng PS/2 đã gây màu tím được sử dụng để kết nối cùng rất thiết bị nào tiếp sau đây?

a. Mouse
b. Scanner
c. Keyboard
d. Modem

Câu 8. Sau khi thiết lặp driver cho thiết bị phần cứng. Máy tính không bật nguồn được Windows, rất cũng thường rất cũng có thể khắc bằng cơ chế nào tiếp sau đây?

a. Giải quyết lại thông số hàng ngũ kỹ thuật phần cứng trong BIOS Setup
b. Giải quyết thiết bị phần cứng từng và đã sẽ có được đã tích phù phù hợp đúng kĩ thuật và đúng kĩ thuật dán để dán chưa
c. Reboot lại khối hệ thống và chọn “Last Known Good Configuration”
d. Cài đặt setup lại Hệ điều hành

Câu 9. Máy dùng Windows 98 có thông số hàng ngũ kỹ thuật CPU Pentium 166, RAM 128MB và ổ đĩa cứng còn trống 2GB, rất cũng thường rất cũng có thể cải tiến lên Hệ điều hành?

a. Windows 2000
b. Windows XP
c. Windows Vista
d. Không thể cải tiến

Câu 10. Tuỳ chọn nào tiếp sau đây của cô ýng tác Norton Ghost cũng thường rất cũng có thể đánh được giá được tạo tập tin ảnh cho một phân vùng trên đĩa cứng?

a. Local -> Partition ->To Partition
b. Local -> Disk -> To Image
c. Local -> Partition -> To Image
d. Local -> Partition -> From Image

Câu 11. Để ổn thỏa nhanh phân vùng cho đĩa cứng theo cơ chế NTFS, trong tiến trình thiết lặp Hệ điều hành nên bắt buộc chọn:

a. Format the partition using the FAT file system (quick)
b. Format the partition using the NTFS file system
c. Format the partition using the NTFS file system (quick)
d. Format the partition using the FAT file system

Câu 12. Cần bắt buộc làm gì sau thời điểm làm xong thay thế pin CMOS?

a. Sử dụng công tác làm công việc Fdisk
b. Thiết lập thông số hàng ngũ kỹ thuật BIOS
c. Cài đặt setup lại Hệ điều hành
d. Định dạng lại ổ đĩa

Câu 13. Công thức nào tiếp sau đây dùng để tính bộ lưu trữ cho ổ đĩa cứng?

a. Cylinder * Track * Sector * 512 byte
b. Cylinder * Head * Sector * 512 bit
c. Cylinder * Head * Sector * 512 byte
d. Cylinder * Head * Track * Sector * 512 byte

Câu 14. Đối với ảnh nền (LCD) CRT, 3 điểm màu (RGB) xếp thành 1 hình tam giác đều được cho như là?

a. Tia điện tử
b. Điểm ảnh
c. Điểm Phosphor
d. Điểm màu

Câu 15. Chuột (Mouse) không dây sử dụng công nghệ thông tin nào để kết nối tín hiệu với vi tính?

a. Infrared
b. Bluetooth
c. WiFi
d. WiMax

Đáp án:

1. A

2. D

3. C

4. B

5. D

6. B

7. C

8. C

9. A

10. C

11. C

12. B

13. C

14. B

15. B

Có thể bạn quyên lòng:

  • Điểm rất dị đích thực giữa thẻ SD Card và SSD
  • Ổ cứng HDD HDD SSD thích phù phù hợp nhất cho vi tính Windows 2018
  • Cách đánh giá ổ hdd HDD vi tính chuẩn GPT hay MBR
  • Hướng dẫn đánh giá độ nóng CPU, VGA, ổ hdd HDD vi tính, laptop
  • Hướng dẫn đánh giá sức khỏe ổ hdd HDD theo 3 cách

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--