Truy cập và điều khiển máy tính từ xa với điện thoại iPhone


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Có thể bạn chưa khoảnh khắc nào nhưng máy tính bảng iPhone cũng rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể sử dụng gần hao hao với chiếc tinh chỉnh và chỉ huy để tinh chỉnh và chỉ huy vi tính của bạn không chạm. Dưới đây là giảng dạy 2 cách thuận tiện giúp bạn rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể tinh chỉnh và chỉ huy vi tính của mình mình không chạm sử dụng máy tính bảng iPhone.

Cách 1: Sử dụng TeamViewer

B1: Cài đặt TeamViewer trên máy tính bảng iPhone của bạn

Cài đặt teamviewer trên máy tính bảng iphone

Tải TeamViewer cho iOS nơi đây.

Bước 2: Đăng ký tài khoản riêng TeamViewer

Đăng kí tài khoản riêng teamviewer trên máy tính bảng

Mở ứng dụng TeamViewer mà bạn vừa tải về và lắp đặt trên máy tính bảng iPhone. Trên nền game mừng đón, gõ nhẹ vào đặc trung “Computers & Contacts” nằm tại góc liền kề dưới nền game. Sau đó gõ nhẹ vào “New account” (tài khoản riêng mới) nằm phía phía phía bên phải. Hoàn thành các mục tên, công ty email và password đăng nhập.

Chú ý: password đăng nhập mặc dầu có cả phần chữ số và các ký tự.

B3: Cài đặt TeamViewer trên vi tính

Cài teamviewer trên vi tính

Tải TeamViewer cho vi tính nơi đây.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản riêng TeamViewer trên vi tính

Đăng nhập tài khoản riêng Teamviewer trên vi tính

Mở TeamViewer và nhấp chuột (mouse) vào đặc trung “Computers & Contacts” nằm tại góc liền kề dưới khung cửa sổ ngó ra bên phía bên ngoài. Một khung cửa sổ ngó ra bên phía bên ngoài popup sẽ sinh ra ở phía phía phía bên phải. Nhiệm vụ của bạn là điền hoàn mỹ thực trạng tài khoản riêng, password đăng nhập tiếp kế nhiệm đó chọn “Đăng nhập (Sign in)”.

B5: Tạo password đăng nhập riêng cho vi tính mà bạn thích muốn truy nhập

Tạo password đăng nhập riêng cho vi tính mà bạn muồn truy nhập

 • Mở TeamViewer mà bạn vừa lắp đặt trên vi tính. Chọn Extras / Options / Security.
 • Sau đó tạo một password đăng nhập riêng, password đăng nhập này được dùng khi bạn đăng nhập trên vi tính. Password rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể là các chữ số và các ký tự bất kỳ.

Bước 6: Điều khiển thiết bị của bạn

Truy cập để tinh chỉnh và chỉ huy thiết bị của bạn

 • Mở ứng dụng TeamViewer trên máy tính bảng iPhone của bạn và đăng nhập.
 • Nhấp vào đặc trung vi tính nằm tại bên dưới cùng nền game, tiếp kế nhiệm đó đăng nhập tài khoản riêng cho bạn.
 • Nhấp chuột (mouse) vào đặc trung thư mục My Computers để xem bản kê các vi tính mà bạn thích muốn truy nhập.
 • Click vào đặc trung Remote Control (tinh chỉnh và chỉ huy không chạm). Biểu tượng Remote Control nằm tại khía cạnh dưới và một bên tay trái, đó chính là đặc trung 2 mũi tên giống nhau, một mũi tên chỉ hướng phía bên trái và một mũi tên chỉ hướng phía phía bên phải.
 • Nhập password đăng nhập riêng cho vi tính mà đông người đang truy nhập.
 • Nhấp vào đặc trung bàn phím keyboar ở khía cạnh dưới và một bên phía bên phải nền game để phóng to phần truy nhập, lắp đặt và bàn phím keyboar ảo.
 • Truy cập các file, chương trình và nguyên lý hoạt động các hình thức giải trí của vi tính bằng các câu lệnh như khi bạn truy nhập bằng vi tính.
 • Ngắt kết nối từ vi tính của bạn không chạm bằng cách thức bấm vào đặc trung X nằm tại khía cạnh dưới phía bên trái.

Cách 2: Sử dụng ứng dụng Chrome Remote Desktop

B1: Mở trình duyệt web Chrome trên vi tính

Mở trình duyệt web chrome trên vi tính

Tải trình duyệt web Chrome nơi đây.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản riêng Google

Đăng nhập tài khoản riêng Google

Đăng nhập tài khoản riêng Google của bạn bằng cách thức nhập user name, công ty email và password đăng nhập, tiếp kế nhiệm đó chọn nhấn Enter để đăng nhập.

Nếu bạn chưa sinh ra tài khoản riêng Google rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể truy nhập trang https://accounts.google.com sẽ ra đời một tài khoản riêng mới.

Tham khảo thêm giảng dạy đăng kí tài khoản riêng Google mới.

B3: Cài đặt ứng dụng Chrome Remote Desktop trên trình duyệt web Chrome của bạn

Cài đặt Chrome Remote Desktop trên trình duyệt web Chrome

Chrome Remote Desktop là ứng dụng trọn vẹn miễn giảm, đây là ứng dụng không nghỉ lan rộng trên trình duyệt web Chrome. Chrome Remote Desktop tinh chỉnh và chỉ huy xe trên cả nền tảng sử dụng Windows và Mac. Nếu muốn truy nhập vi tính không chạm sử dụng máy tính bảng iPhone, bạn đề xuất lắp đặt Chrome Remote Desktop trên vi tính.

 • Trên trình duyệt web Chrome, mở Web Store và search kiếm tìm Chrome Remote Destop.
 • Click chuột (mouse) vào “Add to Chrome”, tiếp kế nhiệm đó click chọn “Add app” trên khung cửa sổ ngó ra bên phía bên ngoài.

Bước 4: Kích hoạt chức năng kết nối không chạm

Kích hoạt chức năng kết nối không chạm

 • Khởi động Chrome Remote Desktop bằng cách thức nhấp chuột (mouse) vào nút greend color lá cây “Launch App” (khởi động ứng dụng) nằm gần ở phía bên trên phía phía bên phải nền game của bạn. Sau đó nhấp vào “Authorize” (duyệt) nằm tại bên dưới khung cửa sổ ngó ra bên phía bên ngoài popup mới, chọn “Allow” (chất sẽ có được).

 • Nhấp vào nút “Get Started (Bắt đầu)” nằm dưới dưới thư mục My Computers, tiếp kế nhiệm đó bấm vào nút “Enable Remote Connection”  (Kích hoạt chức năng kết nối không chạm).

 • Tạo một mã PIN dài khoảng 6 chữ số hoặc rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể dài ra hơn nữa thế nữa. Mã PIN này dùng để tiến hành đăng nhập vào vi tính của bạn không chạm.
 • Trên khung cửa sổ ngó ra bên phía bên ngoài popup sinh ra câu hỏi bạn có chất sẽ có được chương trình này thay đổi vi tính của bạn hay không?,  gánh nặng của bạn là nhấp chuột (mouse) vào “Yes”.
 • Nhấp vào “OK” để xác nhận kích hoạt các kết nối không chạm.

B5: Cài đặt ứng dụng Chrome Remote Destop trên máy tính bảng iPhone của bạn

Cài đặt chrome remote desktop trên máy tính bảng iphone

Các bước lắp đặt ứng này tương tự tương tự những bước lắp đặt ứng dụng khác trên máy tính bảng iPhone. Trên thanh cứng nhắc search kiếm tìm trên App Store, gõ và search kiếm tìm Chrome Remote Desktop. Chọn download, tiếp kế nhiệm đó chọn lắp đặt.

Có thể bạn quyên lòng tinh chỉnh và chỉ huy vi tính không chạm bằng trình duyệt web web Chrome

Bước 6: Điều khiển vi tính của bạn trên máy tính bảng iPhone

Điều khiển vi tính của bạn trên máy tính bảng iPhone

 • Mở ứng dụng Chrome Remote Desktop trên iPhone tiếp kế nhiệm đó đăng nhập tài khoản riêng Google của bạn. Lựa chọn bất kỳtên vi tính nào bạn thích muốn truy nhập để tinh chỉnh và chỉ huy không chạm. Sau đó nhập mã PIN gồm 6 chữ số và chọn “Connect” (kết nối).
 • Bạn rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể truy nhập vi tính của mình mình không chạm iPhone bằng cách thức gõ các câu lệnh.
 • Chạm vào nút lệnh ở ở phía bên trên và một bên phía bên phải nền game của bạn. Xuất hiện các đặc trung một con chuột (mouse) ảo, một bàn phím keyboar ảo, cách thức toàn nền game, và Help & Feedback.
 • Truy cập các chương trình, files và chức năng gần hao hao với khi đông người đang sử dụng vi tính của mình mình.
 • Nếu muốn ngắt các kết nối không chạm bạn chỉ đề xuất bấm vào dấu X ở ở phía bên trên phía bên trái. Để hạn chế nhiều đợt nhất những ứng dụng trên iPhone chỉ đề xuất ấn phím số số Home khi đã hoàn chỉnh.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343