Từ khóa: 108 megapixel

Điện thoại với camera 108 megapixel có thể ra mắt năm sau – Số Hóa

Điện thoại với camera 108 megapixel có thể ra mắt năm sau –  Số Hóa

IceUniverse, từng chia sẻ nhiều thông tin chính xác về sản phẩm và công nghệ từ khi chưa ra mắt, viết trên Twitter: “Năm tới, các bạn sẽ chứng kiến sự xuất hiện của smartphone có camera 108 megapixel và khả năng zoom quang 10x”. Tài khoản đăng hình ảnh điện thoại giống Galaxy Note10