Từ khóa: 12 GB RAM

Galaxy S10 có thể tích hợp bộ nhớ một terabyte – Số Hóa

Galaxy S10 có thể tích hợp bộ nhớ một terabyte –  Số Hóa

Theo BGR, thông số lực lượng chuyên môn này có khả năng dành riêng cho phiên bản đắt tiền nhất, còn các bản coi như tương đối giá tốt hơn sẽ được mức RAM không thật 8 GB, trong lúc dung tích sẽ nằm trên địa bàn trong khoảng 64-512 GB. Samsung có khả năng