Từ khóa: 267 tỷ USD

iPhone có thể đắt lên vì chiến tranh thương mại Mỹ – Trung – Số Hóa

iPhone có thể đắt lên vì chiến tranh thương mại Mỹ – Trung –  Số Hóa

Phát biểu với Wall Street Journal, người đi đầu nước Mỹ cho biết rất cũng rất có thể rất có thể áp thêm thuế với 267 tỷ USD hàng nhập lệ từ Trung Quốc. Trong đó, phòng ban phòng ban đang cách xử trí việc đưa máy tính xách tay và dế yêu dế yêu