Từ khóa: 3D Touch

Tính năng cảm ứng lực 3D Touch sẽ không còn xuất hiện trên tất cả iPhone 11 – Số Hóa

Tính năng cảm ứng lực 3D Touch sẽ không còn xuất hiện trên tất cả iPhone 11 –  Số Hóa

Dẫn nguồn tin công nghiệp cộng tác với TPK và GIS – hai nhà cung cấp module chạm màn hình cho Apple, Digitimes cho thấy các mẫu iPhone dòng đời mới sẽ có mặt trên thị trường trong năm này không có chạm màn hình lực 3D Touch. Điều này được xem như một sự