Từ khóa: 49X7500F

Sony X7500F – TV Android có điều khiển bằng giọng nói – Số Hóa

Sony X7500F – TV Android có điều khiển bằng giọng nói –  Số Hóa

X7500F có bốn gạn lọc độ dài rộng, từ 43 đến 65 inch. Trong đó bản mẫu 49 inch được đề ra với khoảng định giá 22,9 triệu vndồng nhưng đã gồm các cửa hàng điện máy chào bán ở giữ mức 17 triệu vndồng. Xem thêm: đơn vị cài windowns quận thủ đức vs