Từ khóa: 64MP

Galaxy Note 10 có thể dùng camera 64 megapixel – Số Hóa

Galaxy Note 10 có thể dùng camera 64 megapixel –  Số Hóa

Isocell Bright GW1 là cảm nhận mới nhất của Samsung với độ phân giải điểm ảnh 64 megapixel, mỗi pixel có kích cỡ 0,8 micromet, nhỏ nhất trên nhóm chợ chi tiêu và sử dụng chi tiêu và sử dụng hiện nay. Hãng điện tử Hàn Quốc còn mách bảo bản mẫu 48 megapixel có