Từ khóa: 8cx

Chip mới giúp pin laptop có thể dùng được nhiều ngày – Số Hóa

Chip mới giúp pin laptop có thể dùng được nhiều ngày –  Số Hóa

Bên cạnh Snapdragon 855 dành riêng cho smartphone, Qualcomm phát triển ra Snapdragon 8cx cho laptop, bộ hành xử PC 7 nm trước mắt. So với chip tiến độ 14 nm thông dụng bây giờ, việc thu nhỏ chiều cao thấp giúp giảm lượng điện thường sử dụng vi hành xử nhưng đủ công suất