Từ khóa: A50

Samsung mang đột phá vào smartphone tầm trung – Số Hóa

Samsung mang đột phá vào smartphone tầm trung –  Số Hóa

Xem hiện trạng thị phần 2018, tập san công nghệ thông tin Cnet nghĩ rằng các mẫu smartphone cỡ trung bình thiếu đột phá, mang tính chất lặp lại cho nhau. Mặc dù thiết bị cầm tay giá từ một trong những những50-400 USD chiếm hơn hơn 1 phần ba doanh thiết bị cầm tay