Từ khóa: A8G

5 mẫu Android TV từ cao cấp đến phổ thông của Sony – Số Hóa

5 mẫu Android TV từ cao cấp đến phổ thông của Sony –  Số Hóa

Sony OLED A9G Thuộc dòng Master series, OLED A9G là TV thời thượng nhất của Sony bán tại Việt Nam trong 2019, giá từ 66,9-210 triệu đồng. Thừa hưởng các công nghệ thông tin từ A9F, model vừa mới được gắn vào chip X1 Ultimate có tốc độ nhanh gấp hai dòng chip X1 Extreme