Từ khóa: A8s

Galaxy A8s lộ ảnh với camera đặt trong màn hình – Số Hóa

Galaxy A8s lộ ảnh với camera đặt trong màn hình –  Số Hóa

Nhiều nguồn tin mãi mãi Samsung đang nói rõ công nghệ thông tin ảnh trên nền Infinity-O để cạnh tranh với “tai thỏ” hay “giọt nước”- lập trình sẵn sẵn từng và đang xây dựng thương hiệu và đi vào công sức nhiều nhà sản xuất khác áp chế. Với kiểu ảnh trên nền mới,