Từ khóa: Action Center

Hướng dẫn thay đổi màu sắc Menu, Action Center và Taskbar trên Windows 10

Hướng dẫn thay đổi màu sắc Menu, Action Center và Taskbar trên Windows 10

Hướng dẫn cách đổi thay sắc màu Menu, Action Center và Taskbar trên Windows 10. Mặc định sắc màu của Menu và thanh Taskbar sẽ là màu đen, bạn có muốn đổi thay? Chắc hẳn những bạn yêu mến sắc màu sẽ không còn ưa cái màu đen mẫu hình của Windows 10. Tuy nhiên

Thay đổi các nút Quick Actions trong Action Center trên Windows 10

Thay đổi các nút Quick Actions trong Action Center trên Windows 10

Thay đổi các nút Quick Actions (hành vi nhanh) trong Action Center trên Windows 10. Quick Action giúp sức bạn thực hành thực tế nhanh các tác vụ trong Settings. Các nút Quick Actions này sẽ giúp sức đỡ bạn tiết kiệm giá cả  khoảng tuổi, thao tác tất tả hơn. Ví dụ bạn rất