Từ khóa: active-win-8-1

Cách kiểm tra Windows 8/8.1 đã được Active chưa?

Cách kiểm tra Windows 8/8.1 đã được Active chưa?

Cách dung giải Window 8/8.1 đã được Active cực kì thuần tuý. Xem nền tảng sử dụng Window 8/8.1 của bạn đã được active bản quyền chưa nào? Hướng dẫn dung giải Window 8/8.1 đã được Active bản quyền Bước 1: Bạn nhấn chuột phải vào My Computer (This PC) trên nền game (LCD) Desktop