Từ khóa: active-windows-10

Cách kiểm tra Windows 10 đã được Active chưa?

Cách kiểm tra Windows 10 đã được Active chưa?

Cách kiểm định Windows 10 đã từng và đang được Active cực kì tiện lợi. Xem hệ điều hành Windows 10 của chúng ta đã từng và đang được active bản quyền chưa nào? Bước 1: Bạn nhấn chuột (mouse) phải vào My Computer trên ảnh trên nền (LCD) Desktop chọn  Properties . B2:Cửa sổ System