Từ khóa: Administrator

Cách bật/tắt tài khoản Administrator trên Windows 7,8/8.1 và 10

Cách bật/tắt tài khoản Administrator trên Windows 7,8/8.1 và 10

Cách bật/tắt (hiện/ẩn) tài khoản cá nhân Administrator trên Windows 7,8/8.1/10. Bạn nên làm sử dụng tài khoản cá nhân Administrator để hành xử các chủ đề của Windows. Chắc nhiều bạn còn nhớ cách đăng nhập trên Windows XP không phan xuân đề xuất password (nhấn Ctrl + At + Delete tiếp đó nhập