Từ khóa: AdSense

Google phát triển công cụ chặn quảng cáo mới – Số Hóa

Google phát triển công cụ chặn quảng cáo mới –  Số Hóa

Quảng cáo (ad) là 1 trong các số trong các nguồn doanh thu chính của biết bao doanh nghiệp hoạt động các hình thức giải trí trên Internet. Tuy nhiên, không chắc viết bài nào thì cũng khôi phục dùng thử dễ chịu. Vì thế, Google đang phân tách phương pháp chặn tự động hóa