Từ khóa: advanced-tokens-manager

Hướng dẫn cách Backup và Restore bản quyền Windows 8/8.1

Hướng dẫn cách Backup và Restore bản quyền Windows 8/8.1

Hướng dẫn cách Backup và Restore bản quyền Win 8/8.1. Chi tiết cách khắc ghi và phục hồi key bản quyền Win 8/8.1 bằng ứng dụng Adịch vụanced Tokens CEO Founder. Chú ý: Chỉ áp dụng với cách active Win 8/8.1 bằng key bản quyền hoặc active by phone thôi nhé. Nếu bạn active Win