Từ khóa: Airbus

FPT thành đối tác phát triển kho ứng dụng cho Airbus – suamaytinhtphcm.net Số Hóa

FPT thành đối tác phát triển kho ứng dụng cho Airbus – suamaytinhtphcm.net Số Hóa

Tại triển lãm đường không dải ngân hà cấp thiết nhất trái đất Paris Air Show 2019 xảy ra ngày một7-23/6 ở Paris, Airbus lên tiếng các công ty nằm trong khu vực trong chương trình công ty đối tác chiến lược doanh nghiệp căn cơ cỗi rễ Skywise của hãng sản xuất gồm IBM,