Từ khóa: AirPlay 2

Lý do Apple bắt tay Samsung trong mảng TV – Số Hóa

Lý do Apple bắt tay Samsung trong mảng TV –  Số Hóa

Là địch thủ trên trọng tâm thương mại chi tiêu và sử dụng thiết bị cầm tay, cũ kỹ qua đưa nhau ra tòa với đồng loạt vụ kiện tụng bản quyền nhưng Samsung và Apple vẫn cộng tác trên những bình diện khăng khăng. Đầu trong thời gian này, hai hãng công nghệ tin