Từ khóa: AirPower

Apple sản xuất AirPower gần hai năm sau khi ra mắt – Số Hóa

Apple sản xuất AirPower gần hai năm sau khi ra mắt –  Số Hóa

AirPower sạc đồng thời cả ba thiết bị của Apple. Theo ChargerLAB, chổ chính giữa tư vấn du học đối tác chiến lược chiến lược doanh nghiệp của Apple đã bắt đầu khởi động đưa AirPower vào dây chuyền cổ cổ chế biến của mình. Cty này còn mang tên Luxshare Precision cũng là địa