Từ khóa: âm thanh chuyên nghiệp

Thiết bị âm thanh, ánh sáng biểu diễn sắp quy tụ tại Hà Nội – Số Hóa

Thiết bị âm thanh, ánh sáng biểu diễn sắp quy tụ tại Hà Nội –  Số Hóa

M-F3A của brand name SE-audiotechnik (Đức) là khối hệ thống loa array nhẹ gọn, gây dựng gây dựng không còi đặc sắc. Sản phẩm được đã tích ưng ý ampli class D, công suất mỗi hộp loa lên đến mức cả hai00 W. dB Technologies ES1203 là 1 trong trong các các trong các số khối hệ thống