Từ khóa: Âm thanh Windows

Thay đổi hoặc tắt âm thanh thông báo trên Windows 10

Thay đổi hoặc tắt âm thanh thông báo trên Windows 10

Làm thế nào để tạo ra thể đi lên hoặc tắt âm nhạc báo cáo trên Win 10. Thay đổi âm nhạc báo cáo theo ý bạn hoặc tắt hẳn chúng đi đơn giản. Việc tạo ra một popup báo cáo góc dưới ở bên phải ảnh trên nền trên Win 10 đã rất gây chú