Từ khóa: an ninh mạng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Internet an toàn hơn là đất nước thịnh vượng hơn' – Số Hóa

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Internet an toàn hơn là đất nước thịnh vượng hơn' –  Số Hóa

Tại Hội thảo nước ngoài về An ninh mạng (Vietnam Security Summit 2019) ngày 17/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định trời đất đã tiếp cận cuộc cách mạng số với các công nghệ thông tin tin tức quang trọng nhất như AI, Big Data, IoT, tạo hình khả năng để