Từ khóa: an toàn thông tin

Dịch vụ ATTT tiêu biểu sẽ được ưu tiên dùng trong cơ quan nhà nước – Số Hóa

Dịch vụ ATTT tiêu biểu sẽ được ưu tiên dùng trong cơ quan nhà nước –  Số Hóa

Ngày 24/7, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình Bình chọn sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin 2019. Ba danh hiệu sẽ được trao bao gồm Sản phẩm an toàn thông tin (ATTT) chất lượng cao,