Từ khóa: Android One

Smartphone rẻ nhất của Nokia về Việt Nam – Số Hóa

Smartphone rẻ nhất của Nokia về Việt Nam –  Số Hóa

Một tháng sau đó được công bố ở hội chợ chi tiêu và sử dụng chi tiêu và sử dụng nước ngoài, Nokia 2.2 đã cảm nhận được mặt tại Việt Nam với hai black trắng đen. Đây là smartphone có giá thành rẻ của Nokia tham vấn gốc rễ Android One, cài sẵn hệ