Từ khóa: Android OS

Huawei cho biết Hongmeng OS không dành cho smartphone – Số Hóa

Huawei cho biết Hongmeng OS không dành cho smartphone –  Số Hóa

Hệ điều hành Hongmeng được thử nghiệm trên smartphone nhưng Huawei vẫn muốn dùng Android.  Theo Tân Hoa Xã, phó chủ tịch cấp cao của Huawei, Catherine Chen, đã nói với các phóng viên tại Brussel, Bỉ, rằng hệ điều hành Hongmeng thậm chí còn không được phát triển cho smartphone. Bà cho biết Hongmeng được