Từ khóa: Angelina Jolie

Angelina Jolie mở kênh Youtube riêng – Giải Trí

Angelina Jolie mở kênh Youtube riêng –  Giải Trí

Minh tinh bật mý có kênh Youtube riêng khi dấn mình vào buổi lễ D23 Expo của Disney tại thành phố Anaheim (Mỹ) hôm 26/8. Kênh của Angie hiện có hai video là bài chất vấn với tạp chí Hollywood Reporter năm 2017 và phần tuyên bố tại buổi họp của Liên hiệp quốc hồi đầu