Từ khóa: apple ios

Cách khắc phục iPhone bị treo – Số Hóa

Cách khắc phục iPhone bị treo –  Số Hóa

Những iPhone gặp lỗi thường được kích hoạt sẵn tính năng Dictation – Đọc chính tả (người sử dụng cũng có thể vào Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím Keyboar Keyboar > Đọc chính tả để tắt/bật). Để thử, người sử dụng mở iPhone vào nền game (LCD) chính, vuốt sang trái, kế