Từ khóa: Apple iPod Touch 2019

iPod 2019 ra mắt với thiết kế cũ, chip của iPhone 7 – Số Hóa

iPod 2019 ra mắt với thiết kế cũ, chip của iPhone 7 –  Số Hóa

iPod Touch 2019. Apple hôm qua bất ngờ xuất hiện iPod Touch 2019 với bộ vi dung giải A10 Fusion rưa rứa trên iPhone 7 cùng tùy chọn lựa dung lượng nhiều lần nhất 256 GB mới. Đây là bản sửa chữa đầu tiên cho iPod kể từ đó iPod Touch thế hệ thứ 6