Từ khóa: Apple Pencil

iPhone 11 sẽ hỗ trợ bút Apple Pencil – Số Hóa

iPhone 11 sẽ hỗ trợ bút Apple Pencil –  Số Hóa

Theo hãng nghiên cứu và phân tích Citi Research, iPhone 11 để được trang bị một tính năng gây bỡ ngỡ. Nó chưa được đóng gói kèm Apple Pencil, nhưng có khả năng nhận mặt và hỗ trợ bút này. Apple Pencil là phụ kiện dế yêu dành cho máy vi tính bảng iPad. Việc