Từ khóa: Apple Watch series 4

Apple Watch series 4 có giá từ 11,99 triệu đồng ở Việt Nam – Số Hóa

Apple Watch series 4 có giá từ 11,99 triệu đồng ở Việt Nam –  Số Hóa

Hàng đúng ra chỉ mới mất bản mẫu Sport vỏ nhôm, chưa có bản vỏ thép. Apple Watch series 4 đúng ra có mức định giá bán khởi điểm theo theo lần lượt 11,99 và 12,99 triệu vndồngồng cho hai khoảng cách rộng 40 và 44 mm. Tất cả đều là bản mẫu Sport với