Từ khóa: Ark OS

Hệ điều hành thay thế Android của Huawei ra mắt cuối 2019 – Số Hóa

Hệ điều hành thay thế Android của Huawei ra mắt cuối 2019 –  Số Hóa

“Hệ điều hành đó đã mãi mãi từ tháng 1/2018 và là ‘phương án B’ của chú ấyng tôi. Trước đây, khu chợ chúng tôi chưa đặt ra nhóm chợ vì còn đúng theo tác chặt chẽ với Google và các bên khác, nên không muốn đập phá mối liên quan đó. Giờ, khu chợ

Huawei đăng ký bản quyền HongMeng OS tại nhiều quốc gia – Số Hóa

Huawei đăng ký bản quyền HongMeng OS tại nhiều quốc gia –  Số Hóa

Sau khi dính lệnh cấm từ Mỹ và bị Google ngừng hợp tác về Android, Huawei đang đẩy nhanh việc có mặt trên hội chợ tiêu dùng hệ điều hành trọn vẹn mới do mình tự thay đổi. Theo Giz China, hãng vừa nộp đơn tiến hành đăng ký bản quyền sở hữu tên gọi HongMeng