Từ khóa: ATP

Tấn công mạng có chủ đích tăng mạnh tại Việt Nam – Số Hóa

Tấn công mạng có chủ đích tăng mạnh tại Việt Nam –  Số Hóa

Nguyễn Hiếu, Phó giám đốc một cty tại Hà Nội, sẽ đạt được email với mô tả mời tham gia lễ họp báo hội nghị ở nước ngoài. “Công việc của mình cũng hay sẽ đạt được lời mời na ná, điển hình trong email này nêu đích danh tên mình”, anh cho thấy. “Tuy