Từ khóa: Cách chia/gộp ổ đĩa nhanh không mất dữ liệu