Tùy chỉnh trang Facebook Profile của bạn


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

QuanTriMang.com – Cách sắp đặt mới của trang tài khoản tư nhân tư nhân tư nhân FaceBook công hiệu kết vừa ý tới 6 bức ảnh, do vậy người dùng hoàn toàn công hiệu nồng hậu tùy ý để khôi phục vẻ riêng lẻ. Trong bài luận dưới đây, shop cửa hàng chúng tôi sẽ mách bảo với quý khách hàng hàng 1 số ít bước cốt lõi để gia công mướn đoạn này. 

Như thí dụ trên, quý khách hàng hàng công hiệu thấy 1 bức ảnh lớn được chia làm nhiều “miếng” nhỏ hơn, tiếp theo nơi đó sư dụng mọi chức năng tag của FaceBook để chế đã xây dựng thương hiệu thành bức ảnh tư nhân khá ấn tượng với cùng 1 miếng to, còn những miếng khác hiển thị ở nhữngh thức thumbnail. Để làm mướn việc na ná, quý khách hàng hàng hãy tìm 1 bức ảnh to với kích thước 700 x 500 pixel, tiếp theo nơi đó sử dụng Photoshop hoặc GIMP để cắt theo tỉ lệ như hình dưới:

Nếu bạn đã theo mẫu chương trình Photoshop thì để được hiệu quả sử dụng file PSD mẫu này, tiếp theo nơi đó Import bức ảnh của chú ýng ta vào thành 1 layer mới. Dùng mọi chức năng File –> Save for Web để lưu những file ảnh nhỏ vào cùng với cùng 1 thư mục.  Tiếp theo, upload tất cả ảnh lên tủ sách FaceBook và tag theo lần lượt sau (đoạn này rất đề xuất). Khởi tạo bức ảnh quang trọng nhất (kích thước 200 × 500) là ảnh chính, tiếp theo đây là những ảnh 100 × 68 sẽ hiển thị theo lần lượt theo lần lượt cùng với tên của chú ýng ta như sau:

Ngoài ra, quý khách hàng hàng công hiệu biết được những mẫu video hướng dưới đây: 

Chúc quý khách hàng hàng thành đạt!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343