Ứng dụng xem ai đã hủy kết bạn trên Facebook

Welcome to https://suamaytinhtphcm.net

--

Who Deleted Me on Facebook là phần mềm mới được ban hành dành cho cả nền tảng sử dụng Android và iOS, tạo điều kiện đi cùng cho ta cũng đều phải rất có công dụng theo dõi danh sách bạn bè trên Facebook.

  • Tải Who Deleted Me on Facebook cho Android
  • Tải Who Deleted Me on Facebook cho iOS
  • Tải Who Deleted Me on Facebook cho Chrome

Who Deleted Me on Facebook trên hình nền (LCD) smartphone

Tương tự Who Unfollowed Me dành cho Twitter, phần mềm sẽ báo động ai này đã biệt tích trong danh sách bạn bè của bạn trên Facebook mặc dù họ tạm khóa tài khoản hay thực sự đã hủy kết bạn với bạn.

Who Deleted Me on Facebook sẽ không còn có hiển thị những ai này đã hủy kết bạn trong kí vãng, mà chỉ bắt đầu khởi động theo dõi kể lúc ấy bạn cài và sử dụng phần mềm. Ngoài việc xem ai này đã hủy kết bạn, phần mềm còn thống kê những người bạn mới nhất, những người bạn đã xóa và mục “Last Seen” với mỗi người người sử dụng trong danh sách.

Ứng dụng đã sẽ có được lần gây dựng trên Facebook những đã phải dừng xe lại lại trong năm tháng Tư trong năm này do Facebook đã thay đổi những chính sách của bản thân mình. Hiện giờ phần mềm gây dựng trên Android và iOS, ngoài ra anh chị cũng đều phải rất có công dụng sử dụng trên trình duyệt thông qua các bổ ích mở rộng.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--