Video hướng dẫn cách “phá” mật khẩu Windows bằng HirenBootCD


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Trong bản chất, việc quên password đăng nhập, pass đăng nhập vào máy tính thường niên diễn ra. Và những lúc như thế, liền kề việc dùng máy móc USB Mật khẩu Reset Disk thì còn được thêm nhiều phần mềm khác, và một trong các những số đây là Offline NT/2000/XP/Vista/7 Mật khẩu Changer – theo mẫu trong bộ HirenBoot.

Điểm không gần giống với của Offline NT/2000/XP/Vista/7 Mật khẩu Changer so với việc làm USB Mật khẩu Reset Disk là gì?

  • Việc tạo USB Mật khẩu Reset Disk chỉ áp dụng được với một máy có một không hai mà thôi.
  • Offline Mật khẩu Changer trong Hiren ngoài những việc cải cách và hít thở password đăng nhập còn được thêm thể xóa, hay có cách gọi khác là phá password đăng nhập của bất kể máy tính dùng nền tảng gốc rễ sử dụng Windows nào, từ bạn dạng Windows XP lên đến hơn hết Window 8.1 kể cả XP, Vista, 7, 8 và 8.1

Vậy việc làm của Offline Mật khẩu Changer là gì?

Từ Windows XP, Microsoft thường lưu giữ password đăng nhập của tài khoản tnhh cá nhân người dùng (từng và đang được mã hóa) vào trong một file gọi bằng SAM (viết tắt của Security Account CEO) trong thư mục System32 (%SystemRoot%/system32/config/SAM) và lưu giữ trong key Registry (HKLM/SAM). Từ trong môi trường xung quanh ngẫu nhiên DOS – Command, Offline Mật khẩu Changer sẽ tìm, giải mã và xóa đi phần phòng ban dữ liệu lưu giữ password đăng nhập của từng tài khoản tnhh cá nhân có trên nền tảng gốc rễ sử dụng.

Video huấn luyện và đào tạo dùng Offline Mật khẩu Changer của HirenBoot để “phá” password đăng nhập Windows:

Chúc gia đình nội ô đô công!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343