Xem video YouTube trên Linux Mint 11 với Minitube


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

suamaytinhtphcm.net – Trong chia sẻ trình diễn dưới đây, đơn vị chúng tôi sẽ chỉ đạo và lôi kéo với quý khách hàng một cứng nhắc Tư vấn để nhìn video YouTube trên nền tảng Desktop, phân biệt là hệ điều hành Linux Mint 11 với tên gọi Minitube – thực tiễn là một trong trong các chương trình có giao diện hình card hoa văn, nơi đây người sử dụng có mọi chức năng nhập từ khóa kiếm tìm, khối khối hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ bản kê trả về với tình hình có can dự, cạnh địa thế kia Minitube còn có thêm thể trình chiếu các file video mà chừng như vô phan xuân bắt buộc phải lắp đặt Flash Player trong khối khối hệ thống.

Bài thí nghiệm dưới đây được tiến hành trên nền tảng Linux Mint 11, nhưng cách áp dụng sẽ dành được hiệu quả tương tự với những distribution khác. Tuy nhiên, quý khách hàng bắt buộc hãy chú ý rằng YouTube có hình thức tự động đổi mới mã nguồn khá thường niên để chặn đứng việc vi phạm luật bản quyền và download video không phù phù vừa lòng pháp, do vậy tất thảy những phần mềm truy cập phải được bố trí mã nguồn và thiết lập để bảo hiểm an toàn chu trình hoạt động giải trí.

Cài đặt Minitube:

Mặc dù Minitube đã theo mẫu trong repository của Ubuntu, nhưng bạn dạng này đã quá cũ để đã cho ra thể sử dụng với YouTube cuộc đời này. Do vậy, việc bắt buộc làm của chú ấy ấyng ta tại này là tải và lắp đặt gói Tư vấn mới nhất nơi đây. Ví dụ nơi đây, đơn vị chúng tôi sử dụng hệ điều hành Linux Mint 11 64 bit, do vậy thì phải chọn gói dành riêng cho Ubuntu 11.10 amd64 debian:

chọn gói lắp đặt phù phù vừa lòng

Kéo xuống bản kê phía dưới và chọn select mirror:

chọn select mirror

Và nhấn vào đường truyền binary package để bắt đầu bật nguồn bắt đầu bật nguồn tải:

chọn binary package

chu trình download xảy ra

Khi hoàn tất, quý khách hàng mở thư mục chứa file download, lấy một tỉ dụ ở này là /home/ctest/Downloads với ctest là tên gọi tài khoản riêng cá nhân.

cd /home/ctest/Downloads

Quá trình lắp đặt sau đó khá đơn thuần, quý khách hàng chỉ bắt buộc áp dụng lệnh dpkg. Việc bắt buộc nấu trước tiên ở này là tìm tên đáng ra của gói phần mềm, sau đó mở System > Terminal và gõ lệnh:

ls -l

để hiển thị bản kê các file và thư mục trong Downloads:

ctest@ctest-System-Product-Name ~/Downloads $ ls -l
total 1852380
-rw-r–r– 1 ctest ctest 353912 2011-10-05 10:23 124442-Pulse-Glass.tar.gz
-rw-r–r– 1 ctest ctest 161393 2011-10-04 13:01 67045-todaycalendarthemes.tar.bz2
-rw-r–r– 1 ctest ctest 177520 2011-10-04 12:58 Lyrics_0.6.9.tar.gz
-rw-r–r– 1 ctest ctest 612406 2011-11-22 14:55 minitube_1.6.0-1~webupd8~natty_amd64.deb
-rw-r–r– 1 ctest ctest 1784184832 2011-11-21 09:58 Pinguy_OS_11.10-shell-beta2_x86-64.iso

Thành phần chúng ta bắt buộc kiếm tìm ở này là minitube_1.6.0-1~webupd8~natty_amd64.deb, gõ lệnh sau để lắp đặt:

sudo dpkg -i minitube_1.6.0-1~webupd8~natty_amd64.deb

Sử dụng Minitube:

Để bắt đầu bật nguồn bắt đầu bật nguồn, quý khách hàng mở Applications > Sound & Video > Minitube…

bắt đầu bật nguồn bắt đầu bật nguồn Minitube

Hoặc bắt đầu bật nguồn bắt đầu bật nguồn qua Terminal bằng lệnh: 

minitube

Sau đó, Minitube sẽ hiển thị với giao diện chính như hình dưới:

giao diện chính

Bảng tinh chỉnh chính được bố trí ở ở phía trên hoặc dưới tùy ý, theo mẫu ô text box để người sử dụng nhập từ khóa, kênh kiếm tìm phù phù vừa lòng. Và cạnh bên này là dánh sách các keyword mới nhất cũng đúng được kiếm tìm tối đa.

xem video

Chúc quý khách hàng thành công!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343