Youtube bổ sung tính năng cho bộ lọc


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Dv upload Video Youtube vừa cung cấp đủ dinh dưỡng đủ dinh dưỡng sung thêm hiệu năng lạ cho tất tật những dân số dung sử dụng dịch vụ mà đơn vị chúng tôi đã nhắc đến. Youtube đã cải sinh thêm các chức năng search search kiếm tìm với nhiều tùy chọn lựa lọc sự không giống. Vì Youtube là website cung cấp video trực tuyến và hùng lớn mạnh và lớn mạnh và ăn tự tin nhất hiện nay. Và chính cho nên vì thế cho nên vì thế, Youtube đã duy tu lại các chức năng search search kiếm tìm của mình cho tất tật những dân số dung theo thông tin xem thêm.

Và hiệu năng lạ được bổ sung cập nhật thêm trong những chức năng search search kiếm tìm là “Filter & Explorer”, bạn rất cũng cũng có thể cũng có thể con số số lượng giới hạn công đoạn search search kiếm tìm bằng những loại từ bộ lọc của chú ýng. Ví dụ bạn rất cũng cũng có thể cũng có thể search search kiếm tìm 1 video được đăng tải Youtube hàng ngày hoặc là cũ hơn… Bộ lọc này giúp sức bạn con số số lượng giới hạn việc search search kiếm tìm dựa trên bản bốc thuốc cử, bạn rất cũng cũng có thể cũng có thể tùy chỉnh bộ lọc để search search kiếm tìm. Đặc biệt là với các chức năng Explorer, bạn rất cũng cũng có thể cũng có thể search search kiếm tìm cao hơn nữa cho từng từ khóa search search kiếm tìm.

Hơn thế nữa, bạn rất cũng cũng có thể cũng có thể xếp đặt thông tin search search kiếm tìm theo mô tả quan hệ như là con số Upload, lượt View, kiểm tra…hiệu năng đó được sử dụng nhiều và giúp người sử dụng tiện dung truy nhập.

Bạn rất cũng cũng có thể cũng có thể tìm thấy ở phía ở bên phải của mỗi trang search search kiếm tìm.

Lưu ý: bộ lọc đó được sử dụng tốt khi bạn search search kiếm tìm với ngữ điệu bằng tiếng Anh, nếu hành khách hàng search search kiếm tìm những thông tin dán ngữ điệu tiếng Việt thì các các chức năng này bị giảm đi nhiều.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343