YouTube nâng cấp hệ thống quản lý bình luận mới


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bình luận trên YouTube không dễ cai trị và vận hành và thường được nghĩ như 1 “mớ hỗn độn”, để biện pháp xử lý đề tài trên, cty đã lôi kéo một rập khuôn mới giúp việc cai trị và vận hành của rất đông người tải lên các video dễ chơi hơn.

YouTube cải tiến khối khối hệ thống cai trị và vận hành bình luận mới

Bắt đầu từ ngày hôm nay, người sử dụng có công năng cai trị và vận hành bình luận trên một trang riêng. Tại trang cai trị và vận hành, bạn có công năng chất cảm biến được bình luận tạo hình, chọn like hoặc dislike, gắn cờ report hoặc xóa.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343